Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Daniel Maćko.z siedzibą przy ul. Żeromskiego 27a w Głubczycach (kod pocztowy: 48-100), tel.:695929466, adres e-mail: dps_chomiaza@onet.pl

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu, wykonania umowy.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu np. wykonanie umowy).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.